Shopping Cart

Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 231 231 3520

Δωρεάν Μεταφορικά άνω των 39€ έως 2kg

Καλώς ορίσατε στον διαδικτυακό τόπο της Vital Store

Στο παρόν κείμενο αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.vitalstore.gr.

Όροι χρήσης

H Ιστοσελίδα (ηλεκτρονική πλατφόρμα) www.vitalstore.gr [εφεξής «Εταιρία» ή «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» ή «VITAL STORE»] αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλιαουχικής εταιρίας «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» με έδρα την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, οδός Μακεδονίας αρ. 151, Τ.Κ. 54248, ΑΦΜ 801786004, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικτυακού τόπου www.vitalstore.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που υπάρχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρίας αλλά και για να αγοράσετε τα προϊόντα της. Το παρόν κείμενο έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβασή των χρηστών-επισκεπτών και τη χρήση της ιστοσελίδας της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλιαουχικής εταιρίας «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.». Οι χρήστες-επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ασφαλώς πριν την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Με την χρήση της παρούσης ιστοσελίδας ο χρήστης – επισκέπτης, αποδέχεται τους παρόντες όρους και βεβαιώνει οτι είναι δέκαοκτώ (18) ετών και άνω.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας του χρήστη σε ότι αφορά τους όρους και  τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει αυτός να προχωρήσει περισσότερο στην παρούσα Ιστοσελίδα, ούτε να καταχωρήσει τα στοιχεία του, όπως επίσης να κάνει χρήση των υπηρεσιών που του προσφέρονται καθώς και να αγοράσει τα προτεινόμενα προϊόντα.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Η «VITAL STORE» δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία της στο Διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα της  «Εταιρίας» έχει ως στόχο την παροχή αγοράς προϊόντων, την πληροφόρηση, και ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών της, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της και η χρήση της, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες.

Ειδικότερα:

Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν γίνεται χρήστης των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή προβείτε σε παραγγελία προϊόντος, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).

Η «VITAL STORE» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Η «Εταιρία»  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www.vitalstore.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, βελτιώνουν την διαδικτυακή εμπειρία τους, διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Ταυτότητα ιστοσελίδας

Η διεύθυνση της σελίδας μας είναι: https://www.vitalstore.gr. Η ιστοσελίδα ανήκει στην  μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλιαουχική εταιρία «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» με έδρα την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, οδός Μακεδονίας αρ. 15 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 163293404000 και τηλ. Eπικοινωνίας 231 231 6747

Η επιχείρηση συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν στην «VITAL STORE», εκτός εάν άλλως ανεφέρεται, και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της «Εταιρίας» αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ανήκον στην «VITAL STORE» ή σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες ή συμπεριλαμβάνεται κατόπιν σχετικής αδείας του ιδιοκτήτη κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» σε ο,τι αφορά το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νομοθετήματος ελληνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας «VITAL STORE» η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης και κατά συνέπεια μόνο για προσωπική χρήση του χρήστη – επισκέπτη και υπό την προϋπόθεση ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η διανομή, η μεταφορά, η μεταποίηση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η τροποποίηση των φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων και πάσης φύσεως αρχεία που παρέχονται από την «VITAL STORE» στην ίδια την ιστοσελίδα της και σε όλα τα κοινωνικά μέσα που διαθέτει. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας «VITAL STORE».

Τροποποίηση όρων χρήσης – Χρήση εμπορικών σημάτων – Ευθύνη – Υποχρεώσεις χρηστών κλπ

 1. Η «VITAL STORE», οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες καθώς και οποιοσδήποτε από τα διευθυντικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών των σελίδων της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημία εξοπλισμού, λογισμικού κ.λ.π.).
 2. Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της «Εταιρίας» ή τρίτου δικαιούχου, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.
 3. Η «VITAL STORE» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτήν, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η «VITAL STORE» θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας. Χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών αυτού με σκοπό την αγορά προϊόντων από το χρήστη – επισκέπτη μετά την κατά τ’ ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
 4. Η «Εταιρία» θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς και άμεσα αναγνωρίσιμης πληροφορίας.
 5. Μετά τη δήλωση των στοιχείων σας για παραγγελία προϊόντος ή την δημιουργία λογαριασμού ίσως σας δοθούν Πληροφορίες Πρόσβασης οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και στις Υπηρεσίες και τυχόν σελίδες, για τις οποίες απαιτείται δήλωση στοιχείων. Αναγνωρίζετε ότι ευθύνεστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και τις Υπηρεσίες με χρήση των Πληροφοριών Πρόσβασής σας και ότι θα ευθύνεστε για κάθε τέτοια δραστηριότητα που θα διεξάγεται μέσω του λογαριασμού σας, με ή χωρίς εξουσιοδότηση. Όταν επιλέγετε Πληροφορίες Πρόσβασης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λέξεις που είναι άσεμνες, καταχρηστικές ή έχουν πιθανότητα να προκαλέσουν.
 6. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του λογαριασμού υποχρεούνται:
  • να διατηρούν τις Πληροφορίες Πρόσβασής τους ασφαλείς,
  • να παρέχουν αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη στοιχεία σε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή τους στις Ιστοσελίδες ή / και τις Υπηρεσίες και να ενημερώνουν αμέσως την «Εταιρία» για τυχόν αλλαγές ή λάθη,
  • αν οι Πληροφορίες Πρόσβασής τους γίνουν γνωστές σε οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, να ενημερώνουν την «Εταιρία» αμέσως.
 1. Η εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα της «VITAL STORE» επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους αυτούς.
 2. Με την πρόσβαση στην τοποθεσία – ιστοσελίδα, ο χρήστης-επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ως ισχύουσα και έγκυρη την ελληνική νομοθεσία για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως ν’ ανακύψει ή που σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Επίσης, συμφωνεί ότι με την παρούσα θα υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Η άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από επικοινωνία με την «VITAL STORE» σε σχετικό λινκ οπότε και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Η «Εταιρία» για την ικανοποίηση των αιτημάτων είναι απαραίτητο να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε;

Όταν οι επισκέπτες έρχονται στον ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και την τεχνική ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης και να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων και παραβιάσεων ασφαλείας. Επίσης συλλέγουμε τα στοιχεία που μας στέλνετε σε φόρμες επικοινωνίας ή άλλες για όσο χρόνο απαιτείται για την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς με την απαραίτηση legal basis τη συγκατάθεσή σας για κάθε σκοπό επεξεργασίας που σας έχουμε γνωστοποιήσει, όπως ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο e-mail, διεύθυνση, Χώρα, πόλη ημερομηνία γέννησης.

Ειδικότερα: ο σκοπός που συλλέγονται από τον παρόντα ιστότοπο δεδομένα είναι για φορολογικούς λόγους.

Μετά την εκτέλεση της παραγγελίας δεν διαγράφονται τα στοιχεία της καταχώρησης. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής ή ανωνυμοποίησης μόνο κατά παραγγελία του χρήστη.

Που αποθηκεύονται τα συγκεκριμένα δεδομένα;

Τα δεδομένα του site αποθηκεύονται στο server που φιλοξενείται η πλατφόρμα.

Ποιος έχει πρόσβαση σε δεδομένα εγγραφών – παραγγελιών και συνδρομών

Πρόσβαση σε αυτά έχει ο Στέφανος Χατζηααποστόλου, ιδιοκτήτης της εταιρίας VITAL STORE MON.I.K.E. καθώς και το λογιστικό τμήμα της εταιρίας ο,τι αφορά τα φορολογικά παραστατικά.

Τι ισχύει με την διαγραφή της εγγραφής του χρήστη ή της συνδρομής; 

Υπάρχει δυνατότητα λήξης της συνδρομής και της εγγραφής. Ειδικότερα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διαγραφή της εγγραφής του και να διαγραφούν όλα τα δεδομένα του από τα αρχεία τις εταιρίας.

Υπάρχει σχετικό λινκ υποβολής αντιρρήσεων από το χρήστη για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν;

Ναι υπάρχει, όπως επίσης υπάρχει σχετικό link ή φόρμα επικοινωνίας και για άσκηση των υπολοίπων δικαιωμάτων των χρηστών

Υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσης, όχι μετά από αποστολή e-mail και unsubscribe αλλά εντός της ιστοσελίδας με απευθείας λινκ στο unsubscribe;

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκδηλώσει οποιοδήποτε σχετικό αίτημα μέσα από φόρμα επικοινωνίας εντός του λογαριασμού του, στέλνοντας mail για την άρση της συγκατάθεσης του.

Φόρμες επικοινωνίας

Όταν γράφετε σε φόρμες επικοινωνίας, συλλέγουμε τα στοιχεία που μας δίνετε ζητώντας κάθε φορά να συναινέσετε στην αποστολή αυτών των πληροφοριών σε εμάς για τον σκοπό που αναφέρεται και περιγράφεται σε αντίστοιχο check box που θα έχετε προεπιλέξει πριν τη συγκατάθεση.

Cookies

Χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία κειμένου που αποκαλούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας. Τα αρχεία αυτά ενδέχεται να σας αναγνωρίζουμε με μοναδικό τρόπο κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε πολύ εύκολα να τα διαγράψετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή ή το σχετικό link στη πολιτική cookies.

Επίσης η τεχνική ταυτότητα εκτείνεται στην καταγραφή προτιμήσεων σχετικές με την ιστοσελίδας μας προκειμένουν αν ενισχυθεί η εμπειρία του χρήστη, καθώς επίσης και για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων ανωνυμοποιημένα για τον υπολογισμό συνολικού αριθμού επισκεπτών ή προβολών ιστοσελίδας. Τα συγκεκριμένα τεχνικά ίχνη διαγράφονται αμέσως μετά την απομάκρυνση του χρήστη από την ιστοσελίδα.

Σε κάθε νέο επισκέπτη εμφανίζουμε στο κάτω μέρος της σελίδας ειδική προειδοποίηση ότι χρησιμοποιούμε cookies με δυνατότητα επιλογής ποια cookies θέλει να διατηρήσει πέραν των αναγκαίων για τη λειτουργία του site.

Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας;

Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας. Επίσης μπορείτε να συνδέεστε στο σύστημά μας με τους κωδικούς που έχετε και να βλέπετε, να τροποποιείτε και να διαγράφετε όλα τα δεδομένα που έχετε δημιουργήσει οι ίδιοι και τηρούνται σε δικό σας λογαριασμό χρήστη.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 2016/679 Ε.Ε. (GDPR):

 1. Ανάκληση συναίνεσης, 2. Αίτημα πρόσβασης, 3 Διόρθωση προσωπικών δεδομένων, 4. Διαγραφή προσωπικών δεδομένων, 5. Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 6. Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων, 7. Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 8. Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας προστατεύονται από συστήματα ασφάλειας του δικτυακού τόπου που εξασφαλίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης χρησιμοποιείται ισχυρή κρυπτογράφηση κατά τη μετάδοση των πληροφοριών που μας δίνετε.

Ο δικτυακός τόπος επιτηρείται σε 24ωρη βάση από σύστημα αποτροπής εισβολών και ειδικευμένο προσωπικό πιστοποιημένο στην ασφάλεια συστημάτων το οποίο παρακολουθεί την προστασία των δεδομένων σας με σκοπό την αποτροπή απειλών, την ενημέρωση των αρχών και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης.

Ταυτόχρονα η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου κάθε επεξεργασίας.

Απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων

Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από αστυνομικές αρχές ή υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι  να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στα πωλούμενα προϊόντα περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%, 13% ή 6% ανάλογα με το προϊόν).

Η «VITAL STORE» διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα προϊόντα που πωλούνται από την «VITAL STORE» έχουν διαλεχτεί με πολύ προσοχή και φροντίδα. Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος μπορείτε να δείτε την περιγραφή του, όπως επίσης και τις λεπτομέρειες στις φωτογραφίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των προϊόντων που πωλεί. Η ευθύνη αυτή ανήκει στους κατασκευαστές των εν λόγω προϊόντων. Για τον λόγο αυτό ο χρήστης – πελάτης συναινεί ότι δε θα εγείρει οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικές με ζημίες από τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την καταβολή του τιμήματος υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης απόδειξης ή τιμολογίου ύστερα από δική σας επιλογή, τα οποία θα σας αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας δώσετε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2251/1994

Ο νόμος δίδει στον καταναλωτή το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την εξ αποστάσεως αγορά που πραγματοποίησε (σύμβαση από απόσταση) ή εκτός εμπορικού καταστήματος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.  Η δήλωση υπαναχώρησης του καταναλωτή πρέπει να γίνει εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο, καθώς το βάρος απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα, το φέρει ο ίδιος. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης, που του παρέχει ο προμηθευτής, ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συγκεκριμένη σύμβαση. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει καθόλου να έχουν ανοιχτεί. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο δεν θα γίνεται δεκτή η υπαναχώρηση και δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα.

Η «VITAL STORE» υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή εντός 14 ημερών από  την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Ωστόσο, μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά.

Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην «VITAL STORE» την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως.

Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο καταναλωτής δύναται να ακυρώσει την παραγγελία, εφόσον όμως δεν έχει αποσταλεί το προϊόν από την εταιρεία.στην διεύθυνση του καταναλωτή.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ ημών ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Διαφημιστικά μηνύματα: Η «VITAL STORE» παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η «VITAL STORE» δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
 2. Τροποποίηση των όρων του παρόντος κειμένου: Η «VITAL STORE» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία  μας αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 3. Ισχύον Δίκαιο:Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του παρόντα ιστότοπου www.vitalstore.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον ελληνικό Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
 4. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Δωρεάν Μεταφορικά

Για άνω των 39 ευρώ έως 2kg

Live Συνομιλία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ότι χρειάζεστε ζωντανά

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για προσφορές και νέα προϊόντα

100% Ασφαλείς Πληρωμές

Τραπεζική κατάθεση | Χρεωστικές - Πιστωτικές Κάρτες | Paypal